"מעוז צור ישועתי לך נאה...."
נתקעתם?
 

לקט שירי חנוכה 2019

 

 

מעוז צור ישועתי
פיוט מימי הביניים

,מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח
,תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח
,לעת תכין מטבח מצר המנבח
.אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח

,רעות שבעה נפשי, ביגון כוחי כילה
,חיי מררו בקשי, בשעבוד מלכות עגלה
,ובידו הגדולה, הוציא את הסגולה
.חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן מצולה

,דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי
,ובא נוגש והגלני, כי זרים עבדתי
,ויין רעל מסכתי, כמעט שעברתי
.קץ בבל זרבבל, לקץ שבעים נושעתי

,כרות קומה ברוש בקש, אגגי בן המדתא
,ונהיתה לו למוקש, וגאוותו נשבתה
ראש ימיני נשאת, ואויב שמו מחית
.רוב בניו וקנייניו על העץ תלית

,יוונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים
,ופרצו חומות מגדלי, וטמאו כל השמנים
,ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים
.בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים

,חשוף זרוע קדשך, וקרב קץ הישועה
,נקום נקמת עבדיך, מאומה הרשעה
,כי ארכה השעה, ואין קץ לימי הרעה
.דחה אדמון בצל צלמון הקם רועים שבעה

 

באנו חושך לגרש 
מלים: שרה לוי-תנאי, לחן: עמנואל עמירן

באנו חושך לגרש בידינו אור ואש 
.כל אחד הוא אור קטן וכולנו - אור איתן
( ! סורה חושך, הלאה שחור ! סורה מפני האור 

סביבון סוב סוב סוב
מלים: לוין קיפניס, לחן: עממי

סביבון סוב סוב סוב
,חנוכה הוא חג טוב
חנוכה הוא חג טוב
.סביבון סוב סוב סוב
סוב נא סוב סוב סוב 

.נס גדול היה פה

 

חנוכה, חנוכה
מלים: לוין קפניס, לחן: עממי

חנוכה , חנוכה , חג יפה כל כך 
.אור חביב מסביב , גיל לילד רך 
חנוכה , חנוכה , סביבון סוב סוב 
סוב נא, סוב נא סוב 
מה נעים מה טוב

 

חנוכיה לי יש 
מלים: שרה גלוזמן, לחן: ניסן כהן מלמד

חנוכיה לי יש , דולקת בה האש 
.ושחה לי בלאט, על כד קטן אחד
.חנוכיה שלי - אורך נא העלי

  

 

ימי החנוכה 
מלים: מ. רויטמן, תרגום מיידיש: אברהם אברונין, לחן: עממי

,ימי החנוכה חנוכת מקדשנו
בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו
לילה ויום סביבונינו יסוב 
.סופגניות נאכל בם לרוב
!האירו ! הדליקו 
נרות חנוכה רבים 
על הניסים ועל הנפלאות 
.אשר חוללו המכבים
,ניצחון המכבים נספר, נזמרה
על האויבים אז ידם כי גברה 
ירושלים שבה לתחיה
.עם ישראל עשה תושיה
!האירו ! הדליקו

 

לכבוד החנוכה 
מלים: ח. נ. ביאליק, לחן: עממי 

אבי הדליק נרות לי
-ושמש לו אבוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

,מורי הביא כרכר לי
- בן- עופרת יצוקה 
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

,אמי נתנה לביבה לי
- לביבה חמה, מתוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
?לכבוד החנוכה

,דודי נתן תשורה לי
- פרוטה אחת שחוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

 

מי ימלל
מלים: מנשה רבינא, לחן: אנגלי עממי

?מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה 
.הן בכל דור יקום הגבור גואל העם
!שמע
בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה 
ובימינו כל עם ישראל 
.יתאחד יקום ויגאל

 

נר לי דקיק
מלים: לוין קיפניס, לחן: דניאל סמבורסקי

,נר לי נר לי נר לי דקיק
בחנוכה , נרי אדליק 
בחנוכה , נרי יאיר
בחנוכה שירים אשיר

 

כד קטן 
מלים: אהרון אשמן, לחן: יואל ולבה 

,כד קטן , כד קטן 
.שמונה ימים שמנו נתן
: כל העם התפלא
.מאליו הוא מתמלא
כל העם אז התכנס
!והכריז אך זהו נס
אילולא כד זה נשאר 
מקדשנו לא הואר